Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN z dnia 14 maja 2019 r.


Sprawozdanie z obrad Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN z dnia 12 grudnia 2017 r.


Stanowisko Komitetu Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury w sprawie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń


Odpowiedź MNiSW na stanowisko Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury w sprawie prowadzonych prac nad nowym podziałem w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych

Stanowisko Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury w sprawie prowadzonych prac nad nowym podziałem w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych


Protokół ze wspólnego posiedzenia Prezydiów Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN oraz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego z dnia 10 października 2017 r.


Sprawozdanie z obrad Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN z dnia 11 lipca 2017 r.


Protokół z posiedzenia Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN z dnia 12 czerwca 2017 r.


Stanowisko KNZ PAN w sprawie "Trybu wyboru członków i organów komitetu naukowego w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczyn Polskiej Akademii Nauk"


 

Przyjęcie stanowiska KNZ dotyczącego oceny parametrycznej jednostek naukowych przez MNiSW


Protokół z I posiedzenia Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN w kadencji 2011-2014  

Protokół z II posiedzenia Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN w kadencji 2011-2014 

Protokół z III posiedzenia Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN w kadencji 2011-2014