"Na drodze życia" Pamiętniki Profesora Romana Prowocheńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

"Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej" (Chemistry and animal biotechnology in animal production) - pod red. E.R. Greli

"Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt" (Lucerne in human and animal nutrition) - pod red. E.R. Greli

"Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska" (Renewable energy sources in agriculture and environmental protection) - pod red. E.R Greli i Edyty Kowalczuk-Vasilev

"Technika i zasady w żywieniu świń" (Technique and rules for feeding pigs) - Lech Nawrocki, Eugeniusz R. Grela

"Zastosowanie lnu i inuliny w żywieniu i żywności" (The use of flax and inuline in nutrition and food production)- pod red. Anny Czech i Renaty Klebaniuk

"Hodowla, chów i użytkowanie owiec" - pod red.prof. dr hab. R. Niżnikowskiego

"Genetyka i genomika zwierząt" - Krystyna M. Charon, Marek Świtoński

"Animal genetics and genomics" - Krystyna M. Charon, Marek Świtoński

"Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych" - pod red. prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

"Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących" - pod red. prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

"Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa" - pod red. prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

"Tajemnice mleka" - prof. dr hab. Tadeusz Szulc

"Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki." pod red. Ewy Sawosz Chwalibóg i Iwony Kosieradzkiej

"Hodowla, chów i użytkowanie kóz" - pod red. Jacka Wójtowskiego

"Hodowla i użytkowanie drobiu" - pod red. Jana Jankowskiego

"Pasze i dodatki paszowe" - pod red. Heinza Jerocha i Antoniego Lipca