CZŁONKOWIE KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

CZŁONKOWIE HONOROWI
prof. dr hab. Marian BUDZYŃSKI, Lublin
prof. dr hab. Julian KAMIŃSKI, Kraków
prof. dr hab. Aleksandra ZIOŁECKA, Jabłonna

CZŁONKOWIE PAN
Prof. dr hab. Adam ZIĘCIK
- Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Jarosław Olav HORBAŃCZUK - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Jan JANKOWSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Małgorzata SZUMACHER - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Członek korespondent PAN

CZŁONKOWIE Z WYBORU
Prof. dr hab. inż. Emilia BAGNICKA
- Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara DEMSKA-ZAKĘŚ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Wojciech DOBICKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Zbigniew DOBRZAŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Eugeniusz GRELA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Andrzej GUGOŁEK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Aldona KAWĘCKA - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach
Prof. dr hab. inż. Stanisław Tadeusz KONDRACKI - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. dr hab. inż. Dorota KOWALSKA - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach
Prof. dr hab. inż. Krystyna KOZIEC - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Ewa ŁUKASZEWICZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marek ŁUKASZEWICZ - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Dr hab. inż. Monika MICHALCZUK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Jan MICIŃSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jan NIEMIEC - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Wanda OLECH-PIASECKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Teresa OSTASZEWSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Bogumiła Małgorzata PILARCZYK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr hab. inż. Adam ROMAN - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jacek SKOMIAŁ - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
Prof. dr hab. inż. Wiesław SKRZYPCZAK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Wieslaw SOBOTKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Tomasz SZWACZKOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł ŚLÓSARZ - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Sylwester ŚWIĄTKIEWICZ - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach
Prof. dr hab. Dorota TOMASZEWSKA-ZAREMBA - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
Prof. dr hab. inż. Jerzy WILDE - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Anna WÓJCIK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Zofia SOKOŁOWICZ - Uniwersytet Rzeszowski