Struktura Komitetu:
Sekcja Akwakultury - Prof. dr hab. Teresa OSTASZEWSKA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekcja Dobrostanu - Dr hab. Zofia SOKOŁOWICZ, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Sekcja Genetyki - Prof. dr hab. Monika BUGNO-PONIEWIERSKA, Instutyt Zootechninki PIB

Sekcja Hodowli Zwierząt - Prof. dr hab. inż. Grzegorz Józef ZIĘBA, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie   

Sekcja Żywienia Zwierząt – Prof. dr hab. Jacek SKOMIAŁ,  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna