Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

serdecznie zaprasza na 

I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”,

który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca tego roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów oraz praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej. Tematyka Kongresu porusza szereg „gorących” problemów branżowych. Są to między innymi: określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie; dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących – wyzwania i zagrożenia; jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) na tle zmieniających się trendów konsumenckich i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów.....Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie: www.zootechkongres.pl

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
serdecznie zaprasza na konferencje pt.
„Rola zootechniki w naukach przyrodniczych”
organizowanej w ramach Jubileuszu 65-lecia istnienia Wydziału Nauk o Zwierzętach
oraz obchodów 200-lecia SGGW w Warszawie
pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW
Konferencja odbędzie się w dniu 20 września 2016 r.
w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie

szczegółowe informacje na http://animal.sggw.pl/category/65-lecie-wnz/

 


 

Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego uprzejmie zawiadamia, że
z upoważnienia Zarządu Głównego PTZ jesteśmy organizatorem LXXXI Zjazdu Naukowego
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie się w Warszawie w dniach
21-23 września 2016 roku.
Hasło LXXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
"INNOWACYJNOŚĆ NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU"

szczegółowe informacje na http://kw-ptz.pl/


W imieniu Organizatorów którymi są:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne – Koło Warszawskie,
Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy WNZ SGGW
uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2016 roku (środa) odbędą się
XX WARSZTATY ZOOTECHNICZNE pt.
"WODA W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO"
miejsce: Wydział Nauk o Zwierzętach (budynek 23, aula II), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ul. Ciszewskiego 8.

szczegółowe informacje na http://kw-ptz.pl/